Wat is VCA?


Waar de aandacht van aannemers voorheen toegespitst werd op de veiligheid en gezondheid van eigen arbeiders, verruimde de Wet inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (van 4 augustus 1996) de scope naar werken door derden. In dergelijke gevallen moet je effectief goede afspraken maken om de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokken personen te garanderen. De opdrachtgever moet erop toezien dat de uitvoerder (de aannemer of de contractant) de vereiste preventiemaatregelen respecteert tijdens het uitvoeringsproces. Bovendien is elke opdrachtgever verplicht om minder verantwoordelijke aannemers af te schepen.

De wet geeft niet aan hoe je te werk moet gaan. Het is aan de opdrachtgever om een geschikte methode te vinden. Een van de mogelijkheden waarover hij beschikt, is een beroep doen op aannemers die beschikken over een label, een attest of een certificaat dat bewijst dat ze een veiligheidsevaluatiesysteem toepassen. Er zijn intussen verschillende veiligheidsevaluatiesystemen ontwikkeld, die aannemers toelaten om te bewijzen dat ze de vereiste preventiemaatregelen respecteren om de risico’s voor hun eigen werknemers en die van de opdrachtgever maximaal te beperken.

Op die manier werd het VCA-systeem geïntroduceerd in Nederland, onder impuls van petrochemische bedrijven. Dit systeem richt zich in de eerste plaats tot aannemers die risicovollere activiteiten uitvoeren. VCA is een certificatieproces waarmee een certificatieorganisme – via een doorlichting van de aannemer en zijn werven – verifieert of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor de VCA-certificatie.

Het systeem stamt uit Nederland. Sinds 1 september 1999 is er ook een VCA-structuur in België, die beheerd wordt door de vzw BeSaCC-VCA, met de Cel van Deskundigen als centraal orgaan. De afkorting VCA staat voor ‘Veiligheid-, gezondheid- en milieu- Checklist Aannemers’.

De term VCA is intussen uitgegroeid tot een algemeen erkend keurmerk onder opdrachtgevers en aannemers.

Onze niveaus van VCA*-certificatie

Dit certificatieniveau heeft betrekking op het rechtstreekse beheer van veiligheid, gezondheid en milieuvriendelijkheid op de werf, zonder een beroep te doen op onderaannemers.